Společný evropský referenční rámec pro jazyk

Rozlišujeme tyto úrovně:

 • A1 – začátečník
 • A2 – znalý začátečník
 • B1 – středně pokročilý
 • B2 – více středně pokročilý
 • C1 – pokročilý
 • C2 – expert

A1- začátečník

 • Poslech: Začátečník rozumí jen velmi málo mluvenému jazyku.
 • Mluvení: Má velmi omezenou slovní zásobu.
 • Čtení: Nulová schopnost čtení v daném jazyce.
 • Psaní: Začátečník není schopen psát text v daném jazyce.

A2 – znalý začátečník

 • Poslech: Znalý začátečník rozumí jednoduchým otázkám a výrazům.
 • Mluvení: Ptá se a odpovídá na otázky, které pokryjí jeho potřeby v běžném hovoru. Je schopen vyjádřit základní potřeby.
 • Čtení: Znalý začátečník čte a rozumí jednoduchým textům. Porozumění slovíčkům v textu je limitováno na základní potřeby (např. jména, adresy a data).
 • Psaní: Je schopen psát krátké fráze a slova, často dělá pravopisné chyby.

B1 – středně pokročilý

 • Poslech: Středně pokročilý uživatel jazyka rozumí otázkám a je schopen konverzovat na běžná témata.
 • Mluvení: Středně pokročilý je schopen vést konverzaci (o práci, studiu, volném čase), i když má limitovanou slovní zásobu.
 • Čtení: Rozumí jednoduchým zprávám (dopisy, pozvánky, pozdravy). Je schopen odvodit význam neznámých slov.
 • Psaní: Uživatel jazyka je schopen napsat krátké odstavce, psát si poznámky. Ovládá základní větné struktury. Dokáže psát v přítomném, minulém i budoucím čase, i když s občasnými chybami.

B2 - více středně pokročilý

 • Poslech: Více středně pokročilý uživatel jazyka rozumí otázkám. Je schopen vést rozhovor s rodilým mluvčím.
 • Mluvení: Je schopen vést plynulou konverzaci na více témat a konverzovat s rodilým mluvčím. Vyjadřuje se jasně a dělá výjimečně chyby v idiomech či pořádku slov ve větě.
 • Čtení: Uživatel jazyka čte jednoduchou prózu, rozumí složitějším textům i abstraktním tématům.
 • Psaní: Uživatel na této úrovni si dokáže psát poznámky, vyjadřovat se přesně v budoucím i přítomném čase. Obvykle se mohou vyskytnout chyby v čase minulém.

C1 - pokročilý

 • Poslech: Pokročilý uživatel jazyka rozumí odborné, akademické i každodenní konverzaci.
 • Mluvení: Pokročilý vede bez problémů plynulou konverzaci a dělá výjimečně chyby v idiomech. Má široké spektrum slovní zásoby.
 • Čtení: Uživatel je schopen číst prózu, odborné texty a je schopen interpretovat hlavní myšlenku textu.
 • Psaní: Uživatel je schopen psát poznámky, shrnutí, popsat různá témata. Dělá občasné chyby v interpunkci.

C2 - Expert

 • Poslech: Expert rozumí akademické konverzaci, společenské konverzaci téměř na úrovni rodilého mluvčího.
 • Mluvení: Uživatel jazyka na úrovni expert používá jazyk plynule a bez chyb.
 • Čtení: Expert čte noviny, časopisy, denní korespondenci, technické materiály. Je schopen číst „mezi řádky“.
 • Psaní: Uživatel na této jazykové úrovni je schopen psát strukturované texty na různá témata, používá správně větné konstrukce, vyjadřuje se přesně a jasně.

Kde nás najdete:

Bonet s.r.o

Vančurovo náměstí 476

Hradec Králové